Chương trình Đối thoại - Tọa đàm

Bác sĩ Việt kiều về quê hương tìm lẽ sống

Đơn vị sản xuất : Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài THVN

Người thực hiện : Hoàng Linh, Thùy Linh, Trà Mi, Trung Thành

Thời lượng : 42.22 phút

Câu chuyện của David Dương Bảo Long, một bác sĩ gốc Việt ở Trường Y Đại học Harvard, từ một cậu bé ghét bỏ nguồn gốc của mình tới việc quay trở lại Việt Nam gắn bó với công việc ý nghĩa, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe y tế ở quê hương.