Phía sau một ca hiến ghép tạng

Đơn vị sản xuất : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Người thực hiện : Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS)

Thời lượng : 45.19 phút

Biên tập: Lê Anh Dũng Đạo diễn - Quay phim: Nguyễn Văn Trường