Sống xanh

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ

Người thực hiện : Nguyễn Lang Vân Thanh, cùng ekíp

Thời lượng : 18.57 phút

(Bổ sung sau)