Chị Hai

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi

Người thực hiện : Phan Thủy Thanh, Trần Vũ Linh, Nguyễn Ngọc Hoàng

Thời lượng : 17.05 phút