Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Vùng đất của những tỷ phú

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Người thực hiện : Kịch bản: Hoàng Quân - Quay phim: Tiến Hóa - Ngọc Ánh - Kỹ thuật: Đắc Chánh

Thời lượng : 25.47 phút

Khánh Sơn là vùng miền núi của tỉnh Khánh Hòa, đời sống của bà con những năm trước đây vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với định hướng phù hợp, đặc biệt là tìm ra hướng đi cho nông nghiệp – gắn với phát triển cây ăn quả, đời sống của người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đi lên. Đồng bào Khánh Sơn thay đổi được tập quán sản xuất, biết áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất và chung tay giữ vững thương hiệu nông sản Khánh Sơn. Khánh Sơn giờ đây là vùng đất của những tỷ phú, những tỷ phú là người đồng bào dân tộc thiểu số.