Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Tổ nghề - nét đẹp văn hóa trong loại hình nghệ thuật của người của người Khmer Nam Bộ

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

Người thực hiện : Nguyễn Văn Chót-Trần Văn Vinh-Phan Châu Tuấn-Thạch Hoa Thi-Kim Pha-Thạch Von

Thời lượng : 22.30 phút

Việc duy trì loại hình văn hóa dân gian lâu nay được bà con duy trì, truyền nghề từ thế hệ này sang thế hệ khác.....