Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Rời núi

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam

Người thực hiện : Tấn Sỹ, Xuân Lam, Loan Thảo

Thời lượng : 25.19 phút

Hơn 4000 thanh niên nam nữ đồng bào DTTS ở các huyện miền núi Quảng Nam được học nghề miễn phí, được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp lớn, thu nhập bình quân từ 5 triệu – 7 triệu đồng/người/tháng. Và qua thống kê cứ bình quân một hộ gia đình có con em đào tạo nghề theo quyết định 3577 và đi làm thì đã thoát nghèo bền vững. Không những có chính sách ưu việt, mà bằng nhiều cách làm riêng của mình, sự phối hợp chặt chẽ giữa: Chính quyền-cơ sở đào tạo-doanh nghiệp sử dụng lao động; đã đang tạo nên thế “kiềng 3 chân” vững chắc để ngày càng có nhiều lao động là đồng bào dân tộc thiểu số “rời núi xuống phố làm công nhân”. Ngoài ra, chính các nam nữ dân tộc thiểu số sau một thời gian “rời núi” đi làm, đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, để ở các bản làng miền núi Quảng Nam hiện nay, ngày càng có nhiều lao động quyết tâm dịch chuyển về đồng bằng để học nghề và làm việc ổn định tại doanh nghiệp.