Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Người Mông làm theo lời Bác

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang

Người thực hiện : Thùy Dung – Thanh Lâm – Thào Máy

Thời lượng : 26.31 phút

Tháng 3 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên thăm gặp gỡ và nói chuyện với đồng bào các dân tộc và cán bộ tỉnh Hà Giang. Trong cuộc nói chuyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn đồng bào các dân tộc Hà Giang tám vấn đề về thi đua yêu nước, về lao động sản xuất, về tình đoàn kết các dân tộc… Những lời căn dặn đó của Người có giá trị và ý nghĩa vô cùng sâu sắc, là kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Hà Giang phấn đấu thực hiện trong sự nghiệp phát triển bền vững và toàn diện kinh tế xã hội. Đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Mông ở Hà Giang, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những điều thiêng liêng vô giá. Cho đến nay, những lời dạy của Người vẫn luôn vẹn nguyên giá trị, được bà con khắc ghi trong tâm tưởng và vận dụng linh hoạt, có hiệu quả để đẩy mạnh quá trình xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Lời căn dặn của Bác đã trở thành nền tảng, tư tưởng vững chắc trong đời sống cuả đồng bào người Mông được ứng dụng vào thực tiễn để từ đó tạo nên nguồn lực vững chắc góp phần đưa quê hương Hà Giang phát triển như mong muốn của Bác Hồ kính yêu.