Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Khi ý Đảng hợp lòng Dân

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

Người thực hiện : Y Ngoan Êban - Đức Cảnh – Hoàng Sơn - Lê Tú Anh

Thời lượng : 26.46 phút

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm tổ chức đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm, góp phần phát huy quyền dân chủ, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Từ đối thoại, cấp ủy, chính quyền gần dân, sát dân, hiểu được người dân đang cần gì? Các cấp ủy, chính quyền tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đồng hành cùng bà con từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế. Nhờ đó bà con mạnh dạn đổi mới hình thức sản xuất truyền thống, manh mún, nhỏ lẻ, bằng cách thức sản xuất mới theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập. Đời sống ngày càng khấm khá lên người dân đã hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của tỉnh Đắk Lắk, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thành công của chương trình này là nhờ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và vai trò chủ thể của người dân. Trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong xây dựng nông thôn mới./.