Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Homestay thời 4.0

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai

Người thực hiện : Lý Minh Châu – Hoàng Ngọc Minh – Thào Seo Sếnh

Thời lượng : 21.40 phút

Chương trình tạp chí đề cập về vấn đề sử dụng công nghệ làm dịch vụ du lịch. Đề cập đến 3 cách tiếp cận công nghệ làm du lịch khác nhau của doanh nghiệp và chủ Homestay ở 3 địa điểm: Xã Sử Pán và Doanh nghiệp SaPa OChau (huyện Sa Pa); Xã Y Tý (huyện Bát Xát). Cũng là sử dụng công nghệ 4.0, tuy nhiên, mỗi nơi lại có một cách làm riêng của địa phương mình. Kinh nghiệm rút ra từ các mô hình và những mong muốn từ phía các hộ làm dịch vụ du lịch cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các Nhà quản lý để tạo cơ hội tốt nhất giúp người dân vùng cao làm du lịch chuyên nghiệp./.