Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Đường trở về

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La

Người thực hiện : Và Thị Lia - Phòng Dân tộc - Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La

Thời lượng : 20.20 phút

Tháng 8/2003, một số thế lực phản động lợi dụng trình độ nhận thức hạn chế, bản chất thật thà, nhẹ dạ cả tin của bà con, nhất là đồng bào dân tộc Mông ở các xã biên giới huyện Sông Mã để tuyên truyền, kích động và lôi kéo tham gia cái gọi là "Nhà nước Mông”. Tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các ngành chức năng xuống cơ sở kịp nắm bắt tình hình, trấn an lòng dân và tuyên truyền, vận động bà con vạch trần âm mưu thủ đoạn của kẻ xấu và tạo điều kiện giúp đỡ những người đã từng vượt biên sang tỉnh Hủa Phăn tham gia cướp vũ khí tại huyện Sầm Nưa ngày 23/8 khi trở về để hoà đồng với cộng đồng và làm lại cuộc đời.