Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Dấu ấn nhà nông hiện đại

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng

Người thực hiện : Trọng Danh – Trọng Phước - Lâm Huy - Môra - Thu Trang

Thời lượng : 25.08 phút

Cùng với các chính sách của Đảng và Nhà nước đầu tư cho đồng bào dân tộc Khmer, cuộc sống hôm nay đang chứng kiến những nhà nông Khmer hiện đại, tiên phong ứng dụng kỹ thuật canh tác mới để đồng đất cho thành quả ngọt ngào. Đổi mới cách nghĩ, cách làm để tạo ra nông sản có năng suất và chất lượng cao, những nhà nông hiện đại đang mở một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó làm giàu cho mình và xã hội.