Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Dân tộc Lửng

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên

Người thực hiện : Triệu Thuần

Thời lượng : 26.38 phút

Phản ánh thực trạng mai một ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam, nguyên nhân và giải pháp bảo tồn ngôn ngữ dân tộc