Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Công nghệ trên núi

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Người thực hiện : Đặng Hương- Triệu Thương - Văn Thọ- Thành Luân

Thời lượng : 23.04 phút

Câu chuyện về những người dân tộc Dao ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế