Chương trình Chuyên đề tiếng dân tộc

Chuyện ở Plei Rbai

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai

Người thực hiện : Song Nguyễn – Ksor Tuối – Mạnh Hà – Cao Dũng – R’ Ô Trung – Nay Hne – Dương Trung

Thời lượng : 25.42 phút

Làng RBai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai được cư dân trong vùng biết đến như 1 điển hình về hiếu học, làng có nhiều người làm giáo viên, bác sỹ. Đây còn là ngôi làng in đậm dấu ấn văn hóa truyền thống, tạo nên nét riêng và là một nền tảng nội lực để làng có thể làm du lịch cộng đồng