Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Tôi làm được

Đơn vị sản xuất : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh

Thời lượng : 12.13 phút

Biên tập: Ngọc Quí Quay phim: Xuân Trung Dựng phim: Trần Thịnh