Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Nối trọn yêu thương: Hy vọng

Đơn vị sản xuất : Ban Biên tập Truyền hình Nhân đạo

Người thực hiện : Minh Hà, Nhật Mai, Quang Minh

Thời lượng : 10.09 phút

Nối trọn yêu thương số 3 : Thư viện sách miễn phí của chàng trai khuyết tật Đỗ Hà Cừ