Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Người lặng thầm lan toả Văn hoá Việt

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An

Người thực hiện : Khánh Ly, Sơn Hiếu, Minh Tân

Thời lượng : 19.59 phút

Câu chuyện về một con người, một nhà giáo, một nhà nghiên cứu đã dành cả cuộc đời mình, đặt chân đến rất nhiều vùng lãnh thổ, quốc gia trên thế giới, như một sứ giả mang ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, lan tỏa ra với bạn bè Thế giới.