Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Lực lượng đặc biệt

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội

Người thực hiện : Thanh Thủy, Bá Lân, Văn Hoàn, Văn Khải

Thời lượng : 18.02 phút

Phóng sự về quá trình huấn luyện gian khổ, công phu của các chiến đấu viên trong lực lượng chống khủng bố- những người lính được xem là "đặc biệt tinh nhuệ" của Quân đội nhân dân Việt Nam