Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Kè mềm sinh thái

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam

Người thực hiện : Khánh Hoàng, Bùi Trường, Anh Tiến, Quang Nguyễn, Việt Tuấn

Thời lượng : 18.22 phút

Kè mềm sinh thái là phương pháp kè 3 lớp có thể triển khai dọc các bờ sông có nguy cơ sạt lỡ, cuốn trôi nhà cửa, đất sản xuất do hiện tượng mưa lũ hay tác động của biến đổi khí hậu. Ưu điểm của phương pháp kè mềm sinh thái đó là yêu cầu kỹ thuật không phức tạp, có thể sử dụng nhân công tại chỗ; các vật liệu sẳn có và các loài cây bản địa. Trên cùng chiều dài đoạn sạt lỡ, chi phí để xây dựng kè mềm sinh thái rẻ hơn gần 10 lần so với việc xây dựng kè cứng, kè bê tông.