Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Hướng đi nào cho hồ tiêu ở Gia Lai?

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai

Người thực hiện : Kim Ngân - Viễn Khánh - Phan Lan – Năng Hùng

Thời lượng : 24.43 phút

Trước thực trạng cây hồ tiêu tại Gia Lai chết hàng loạt, địa phương đang tìm hướng giải quyết để phát triển sản xuất tiêu một cách bền vững.