Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Hiểu để làm đúng

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ

Người thực hiện : Trần Nhật, Nội Hà, Tuấn Việt, Việt Hưng, Phạm Hùng

Thời lượng : 15.56 phút

Hiểu để làm đúng