Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Đà Nẵng - Tìm lại chính mình

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng

Người thực hiện : Quang Hưng, Trọng Huy, Thành Đồng

Thời lượng : 26.52 phút

Từng được xem là một trong số ít những địa phương đi đầu và dẫn đầu về những đột phá trong phát triển và chỉnh trang đô thị. Và từng được xem là một hình mẫu về phát triển, nhưng rồi, thành phố Đà Nẵng lại chứng kiến nhiều bất cập trong quy hoạch, phát triển, cũng như những sai phạm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển chung của thành phố, và đặc biệt là niềm tin của nhân dân. Bằng sự nhìn nhận nghiêm túc, Đà Nẵng thời gian qua đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp khắc phục khuyết điểm, ổn định tình hình, tiếp tục vượt qua khó khăn và tìm lại cảm hứng trên chặng đường phát triển mới...