Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Cuộc chiến chống SARS

Đơn vị sản xuất : Ban Khoa giáo, Đài THVN

Người thực hiện : Lưu Ngọc Ánh, Đinh Văn Thông, Vũ Thành Luân, Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Bích Hằng.

Thời lượng : 27.01 phút

Phim nói về “cuộc chiến” chống dịch Sars ở Việt Nam. Rẩ nhiều nước có nền ý tế phát triển nhưng không thể khống chế được dịch này. Việt Nam đã làm được điều này. Tại sao? Phim là lý giải khoa học tại sao Việt Nam lại khống chế được dịch Sars.