Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Công nghệ làm đường từ rác thải nhựa

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Mai Dương, Phạm Thanh Bình, Bùi Hải Sơn, Phạm Tuấn Hùng, Phùng Thái Hòa,Nguyễn Trường Chung

Thời lượng : 21.06 phút

Đây là chương trình khoa giáo đề cập tới một giải pháp mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam: sử dụng bê tông nhựa nóng bitum thông thường kết hợp với tỷ lệ rác thải nhựa 8-10%. Nguyên lý để kết hợp 2 vật liệu trên đó là cùng có nguồn gốc từ dầu mỏ. Trong thành phần hóa học của nhựa đường bitum, carbon chiếm từ 82-88%. Trong khi đó, phần lớn rác thải nhựa có nguồn gốc từ hạt nhựa PE (polyetylen), thành phần hóa học phần lớn cũng là hidrocacbon không phân cực. Qua quá trình nấu chảy, phối trộn tại trạm trộn asphalt, 200 km đường bê tông từ rác thải nhựa đã được thi công và các mẫu thử nghiệm với 4 thí nghiệm đo: độ ổn định Marshall, độ dẻo Marshall, độ ổn định còn lại và độ rỗng dư đều cho kết quả cao hơn bê tông nhựa nóng thông thường. Kết quả này đã và đang mở ra triển vọng lớn, mang đến lời giải cho bài toán môi trường tại Việt Nam đó là ô nhiễm rác thải nhựa.