Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Công dân tự nhiên

Đơn vị sản xuất : Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự, Đài THVN

Người thực hiện : Vũ Hoài Nam

Thời lượng : 24.21 phút

Nội dung phán ánh những nguy cơ của phần lớn hệ sinh thái biển và rạn san hô tại Việt Nam đang phải đối mặt và được các nhà khoa học cảnh báo trong nhiều năm trở lại đây. Trừ việc nói thay cho các sinh vật tất cả những nội dung giả tưởng trong phim đều dựa trên những nghiên cứu và luận cứ khoa học mới nhất về hệ sinh thái rạn san hô.