Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo

Con đường để nông sản hội nhập

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người thực hiện : Kim Chi, Nam Sơn, Thái Hậu

Thời lượng : 25.55 phút

Trong những năm gần đây Đồng Tháp là địa phương có sản lượng nông sản lớn xuất khẩu trong cả nước. Để có được những thành tựu trên là nhờ chủ trương đổi mới phương thức sản xuất theo hướng tập trung, hiện đại dựa trên mô hình Hội quán và HTX kiểu mới, nhằm xây dựng chuỗi giá trị cho từng loại nông sản.Hội quán là mô hình liên kết sản xuất, sinh hoạt Hội quán đã giúp thay đổi tư duy, tập quán canh tác truyền thống để áp dụng những tiến bộ Khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn Viet Gap, Global Gap.