Các kỳ liên hoan trước

Cùng nhà báo Vũ Đức Cường – Trưởng đại diện Cơ quan Thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản – tìm hiểu phương pháp tổ chức thực hiện phóng sự điều tra của Kênh truyền hình NHK (Nhật Bản).