Ca nhạc

Không khoảng cách

Đơn vị sản xuất : Ban Văn nghệ, Đài THVN

Người thực hiện : Việt Hùng, Sỹ Khoa, Đặng Hương, Phan Bảo, Bảo Yến, Nguyễn Lam

Thời lượng : 26.56 phút

Chương trình ca nhạc Không khoảng cách - 1 format âm nhạc mới của Ban Văn nghệ