Ca nhạc

Huyền thoại xứ Trầm Hương

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Người thực hiện : ĐD : Đình Thông. KB :Hải Bình. Quay phim : Tiến Hóa, Ngọc Hòa, Hồng Quang - Kỹ thuật Khánh Trang

Thời lượng : 24.51 phút

Ca ngợi vẻ đẹp và những truyền thống cần được bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị tinh thần, bản sắc văn hóa của vùng đất, con người Khánh Hòa trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước ngày nay.