Địa điểm tổ chức

Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
18/12

08:00:

Các Ban Giám khảo làm việc (cả ngày)

08:00:

Ban Tổ chức đón các đoàn đại biểu

19/12

08:00:

Các Ban Giám khảo làm việc (cả ngày)

08:00:

Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

18:00:

Tiệc chiêu đãi Khai mạc Liên hoan

20:10:

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc

20/12

08:00:

Các Ban Giám khảo làm việc (cả ngày)

08:00:

Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

08:30:

Khai mạc Triển lãm ảnh

09:00:

Hội thảo quốc tế “Mạng xã hội và truyền hình”

14:00:

Hội thảo “Đầu tư và sử dụng thiết bị lưu động nhỏ gọn để sản xuất chương trình”

21/12

08:00:

Các Ban Giám khảo làm việc (buổi sáng)

08:00:

Trình chiếu các tác phẩm tham dự Liên hoan

22/12

07:00:

Đại biểu tập trung tại KS Palace 1 để đi tham quan

18:00:

Tiệc chiêu đãi bế mạc Liên hoan

20:00:

Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc

23/12

08:00:

Tiễn các đoàn ra về

Triển lãm ảnh

"Những người làm truyền hình"

  • Rực rỡ băng-rôn chào mừng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38
  • Fanpage của LHTHTQ lần thứ 38 cập nhật ảnh bìa
Dự báo thời tiết