360 độ LHTH

Báo điện tử VTV News đã có buổi livestream về công tác tổng duyệt Lễ bế mạc LHTHTQ lần thứ 39 - sự kiện đánh dấu sự kết thúc của liên hoan năm nay.
QX5A9923

 

QX5A9912

 

QX5A9841

 

QX5A9736