LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 38

Lâm Đồng từ 19/12/2018 đến 22/12/2018

Địa điểm tổ chức

Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
GIẢI VÀNG GIẢI BẠC BẰNG KHEN

19

Gieo 

48

Rác 

Địa điểm tổ chức