Thông báo số 2 Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 40

Tiếp theo Thông báo số 1, Ban Tổ chức xin thông báo một số thông tin tới các đơn vị tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40.

Thông báo số 1 Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40

Liên hoan Truyền hình toàn quốc là hoạt động truyền thống hằng năm do Đài THVN chủ trì tổ chức. Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2020 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình đăng cai.

Khởi động Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40

Đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam đã có buổi làm việc và khảo sát những địa điểm liên quan đến các hoạt động của LHTHTQ lần thứ 40 tại Ninh Bình.

360 độ LHTH: Những bài viết, hình ảnh về các hoạt động bên lề, câu chuyện hậu trường của LHTH dưới góc nhìn mới lạ, thú vị.

Xem thêm

Địa điểm tổ chức
Dự báo thời tiết