LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Thanh Hóa - Điểm hẹn của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37

25/12/2016 03:18
Khép lại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa vào tháng 12/2017.

Thông báo