LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 - Ngày hội của những người làm truyền hình trên khắp cả nước

01/09/2017 10:11
Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 37 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 13/12/2017 đến ngày 16/12/2017.

Thông báo