LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Lễ trao cờ cho đơn vị đăng cai LHTHTQ lần thứ 37

BTC | 25/12/2016 02:50
Ông Phan Quang Hưng - Giám đốc Đài PT-TH Lào Cai đã trao cờ đăng cai tổ chức LHTHTQ lần thứ 37 cho ông Lê Hoài Châu - Giám đốc Đài PT-TH Thanh Hóa, đại diện đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện lớn nhất trong năm của ngành truyền hình vào tháng 12/2017.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức