LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Xử lý Đảng viên vi phạm - khi lửa lò đã cháy

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh

Người thực hiện : Nam Trung – Hồng Sơn

Thời lượng : 11.09

Năm 2017 việc kiểm tra, xử lý cán bộ vi phạm được triển khai một cách nghiêm túc, nhiều cán bộ Đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật. Qua đó đã kịp thời giáo dục, răn đe cho cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ, góp phần vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Đó là những nội dung đang được nhiều người quan tâm trong công tác xây dựng Đảng hiện nay ở Hà Tĩnh.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức