LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Xin hãy cho tôi sống

06/12/2017 14:44

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện : Hoàng Tùng-Hải Thủy-Trần Huy-Trung Nghĩa-Minh Quân-Hoàng Linh-Đào Xuyên

Thời lượng : 12.27

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức