LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Xin đừng lãng quên

30/11/2017 16:04

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Huế

Người thực hiện : Anh Phương, Anh Tú, Chí Lâm

Thời lượng : 10.55

Tỉnh TT-Huế có gần 900 di tích, trong đó hơn 145 di tích được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác trùng tu, bảo tồn, tôn tạo nhưng đến nay rất nhiều di tích trên địa bàn đang rơi vào tình trạng xuống cấp và có nguy cơ xóa sổ. Cùng với đó là công tác bảo tồn các hiện vật lịch sử một số nơi vấn chưa được quan tâm đúng mức. Những hiện vật lịch sử - các chiến lợi phẩm trong cuộc trường chinh chống Mỹ của dân tộc, là cái nhìn khách quan, biện chứng về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tuy nhiên với cách thức bảo quản, gìn giữ như hiện nay thì trong 1 tương lai không xa sự tồn tại của những hiện vật này có lẽ chỉ là quá khứ. Thời gian không chờ đợi để chúng ta thay đổi - Xin đừng lãng quên những giá trị lịch sử.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức