LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Ước gì thời gian quay trở lại

03/12/2017 16:54

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Người thực hiện : Hùng Xướng- Anh Phương- Phú Thái- Quốc Huy- Xuân Hùng- Nguyễn Dũng

Thời lượng : 12.59

Ước gì thời gian quay trở lại

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức