LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Tìm sự đồng lòng ở Đồng Tâm

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC

Người thực hiện : VTC1

Thời lượng : 11.55

Xung quanh câu chuyện người dân Đồng Tâm giữ người trái phép do bức xúc về giải tỏa đất đai

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức