LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Thu hút trí thức trẻ về xã nghèo - Phép thử niềm tin

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Ban Thời sự, Đài THVN

Người thực hiện : Nguyễn Thị Ngân, Hoàng Minh Đức, Phan Đình Hưng, Đỗ Chí Hiếu

Thời lượng : 11.53

Sau 5 năm thực hiện, 1 dự án lớn do Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai vừa kết thúc…. 580 trí thức trẻ đã được đưa về làm phó chủ tịch UBND các các xã nghèo. Dự án này từng được kỳ vọng là bước đột phá trong công tác cán bộ ở các địa bàn khó khăn khi lần đầu tiên vị trí lãnh đạo ở những nơi này được trao ngay cho các trí thức trẻ … Tuy nhiên, ngay cả đến khi kết thúc, những tranh cãi và cả hồ nghi về tính hiệu quả thực chất của nó vẫn tiếp diễn. Thu hút trí thức trẻ về các xã nghèo - 1 việc rất cần thiết với những địa bàn khó khăn. Nhưng làm thế nào để chủ trương này trở thành thành hiện thực, phát huy được tác dụng, đến nay vẫn là vấn đề cần có các giải pháp cụ thể, thiết thực chứ không thể dựa vào một phong trào.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức