LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Sống như Xậm

30/11/2017 16:08

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang

Người thực hiện : Hà Linh - Trần Nguyên - Kiến Trycs

Thời lượng : 10.01

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức