LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Sâm giả, nguy cơ thật

06/12/2017 14:44

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Đà Nẵng

Người thực hiện : Trọng Hoàng-Nguyễn Miên-Tiến Nhựt

Thời lượng : 12.56

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức