LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Phóng sự: Khi chính sách chưa song hành thực tiễn

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên

Người thực hiện : Nguyễn Hữu Thanh

Thời lượng : 12.28

Đề cập những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp trong thực hiện các chế độ chính sách giáo dục bán trú đối với học sinh dân tộc thiểu số vùng kinh tế xã hội có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức