LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Phía sau một ước mơ

30/11/2017 16:04

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

Người thực hiện : Chau Bol, Vanh Na, Vit Thi

Thời lượng : 11.26

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức