LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Nối nhưng chưa kết

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại Thành phố Cần Thơ

Người thực hiện : Duy Anh

Thời lượng : 13.02

Hạ tầng giao thông không chỉ góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư mà còn là tiền đề gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ, góp phẩn đảm bảo đầu ra cho nông sản. Phóng sự nêu lên những bất cập, lãng phí trong đầu tư hạ tầng giao thông ở ĐBSCL hiện đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông, đảm bảo tính kết nối để phục vụ nhu cầu phát triển của vùng đất giàu tiềm năng này.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức