LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Nỗi ám ảnh từ phao số không

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Trung tâm THVN tại tỉnh Phú Yên

Người thực hiện : Nguyên Linh

Thời lượng : 12.57

Thảm họa chìm tàu tại cảng Qui Nhơn trong cơn bão số 12

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức