LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Niềm tin bị đánh cắp

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

Người thực hiện : Phú Hòa, Dũng Nhân

Thời lượng : 12.59

Niềm tin bị đánh cắp

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức