LIÊN HOAN TRUYỀN HÌNH TOÀN QUỐC LẦN THỨ 37

Thanh Hóa từ 13/12/2017 đến 16/12/2017

Người giữ thành…HTX

30/11/2017 13:51

Đơn vị sản xuất : Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam

Người thực hiện : Hồ Trọng Hiền Viên Trung Hiếu Trần Đức Văn Trường Phúc Lâm

Thời lượng : 12.50

HTX Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam được thành lập từ năm 1978 Vượt lên tất cả… Điện Quang đã chiến thắng trong bảo vệ vững vàng thành trì HTX, làm nông thôn mới rất thành công từ khi nhà nước vẫn chưa có chủ trương xây dựng NTM. Chuyện đã lâu nhưng người dân thì nghĩ như vừa mới xảy ra, bởi đó là dấu ấn khó quên. Đó là thời điểm dịch bệnh lan tràn trên đàn gia súc ở Quảng Nam, thì đàn trâu bò của những người nông dân HTX Điện Quang trụ vững. Đó là rất nhiều mô hình cách làm rất hay của HTX như mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ. Đây là HTX đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt thành phân hữu cơ tại khu vực nông thôn. Trong thời gian gần đây, HTX Điện Quang đã xây dựng 3 phương án sản xuất, đó là dầu phụng đóng chai thương hiệu “Đất Quảng”, chăn nuôi bò thịt vỗ béo và sản xuất rau sạch gắn với du lịch sinh thái… Điều không phải ngẩu nhiên, cũng chính mảnh đất Điện Quang, Điện Bàn, Quảng Nam đã ra sinh ra một con người hào kiệt, tên tuổi gắn liền hào khí non sông, tử tiết để giữ thành Hà Nội đó là tổng đốc Hoàng Diệu. Còn ông Thành một người cùng quê với Hoàng Diệu, gắn bó một đời với đồng đất cũng rất xứng đáng với một danh hiệu giữ thành khác...đó là thành trì HTX ở Quảng Nam.

GIẢI THƯỞNG

Địa điểm tổ chức